Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Yoğunlaşma Ve Piyasa Yapısı Neyi İfade Eder?

Yoğunlaşma Ve Piyasa Yapısı Neyi İfade Eder?

Piyasa yapısı, piyasadaki satıcılar arasındaki rekabetin derecesine göre piyasaları sınıflandırmanın bir yoludur. Dünya ekonomisindeki piyasalar incelendiğinde, daha çok rekabetçi piyasalar ile tekel piyasası arasında oluşan monopolcü rekabet ve oligopol piyasası yapılarının yer aldığı görülür. Bir piyasa yapısının
tam rekabet piyasasından veya tekel piyasasından hangisine daha yakın olduğunu veya
firmalar arasında anlaşma ortamı olup olmadığını piyasa yoğunlaşma oranı ile ölçebiliriz.
Uygulamada en çok başvurulan yoğunlaşma oranı yöntemleri N-firma Yoğunlaşma İndeksi
(CRn) ve Herfindahl-Hirschman Yoğunlaşma İndeksidir (HHI).


Leave a Comment

Loading...