Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Yezid Ne Demek?

Yezid, 2. Emevi halifesi, Muaviye’nin oğlu’dur. Yezid Hz. Muhammed düşmanı Ümeyye oğullarının soyundandıryezid Peygamberin en büyük düşmanlarından olan Ebu Süfyan’ın torunu ve Emevi İmperatorluğunun kurucusu Muaviye’nin oğlu’dur. Emevi’nin 2.hanedanıdır. Hanedanlık uğruna İslamiyete ve özellikle Ehl-i Beyt’e düşmanlığıyla bilinir. İçkiye aşırı düşkün biri olan yezid içerken kur’an sayfalarını yakarak kahkahalarla eğlenmesiyle bilinir ve Kerbela katili olmasıyla meşhurdur.


Leave a Comment

Loading...