Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Yalgız Nedir?

Yalgız; Bu kelime Azerice kökenli bir kelimedir. Türkçe’de “yalnız, tek, tek başına” anlamlarına gelmektedir.
Türkçe’deki karşılığı “yalnız” kelimesidir. Dikkat ederseniz “Yalgız” ve “Yalnız” kelimeleri ses uyumu bakımındanda birbirine çok benziyor.
Tatarca’dada bu “yalğız” kelimesi “yalgız” ve “yanlız” kelimeleriyle eş anlamlı olarak kullanılır.


Leave a Comment

Loading...