Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Vücûb Ehliyeti Nedir?

Kişinin haklara sahip olabilme ve borç altına girebilme  ehliyetidir. Vucub ehliyetinin temelini zimmet ve hukuki kişilik teşkil eder; bu  ehliyetin yaş, akıl, temyiz ve ruşd ile alakası yoktur. Edâ Ehliyeti: Kişinin dinen ve hukuken muteber olacak tarzda davranmaya  ve hukuki işlem yapmaya elverişli oluşu demektir.


Leave a Comment

Loading...