Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Vacip Nedir?

Dini literatür de vacip, Hanefiler hariç fakihlerin çoğunluğuna göre,  kesin bir delille ve kesin bir surette yapılması istenen dini yükümlülüğü ifade  ederse de Hanefiler bunu farz ve vacip şeklinde iki kademede ele almayı uygun görürler.


Leave a Comment

Loading...