Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Uzun Dönem Toplam Maliyet (LRTC) Ne Demek?

Uzun Dönem Toplam Maliyet (LRTC) Ne Demek?

 

Kısa dönem toplam maliyet fonksiyonlarının en
düşük toplam maliyet noktalarının geometrik yeridir. Uzun Dönem Toplam Maliyet Eğrisi
kısa dönem toplam maliyet eğrilerine zarf (onları alttan saran) olan bir eğridir. Uzun Dönem
Toplam Maliyet Eğrisini Eşürün analizinde firmanın optimum faktör kullanımını belirlerken
ortaya çıkan genişleme yolu aracılığıyla elde etmek mümkündür. Bu eğri, herhangi bir
üretim düzeyinin mümkün olan en düşük maliyetini gösterir.


Leave a Comment

Loading...