Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Uzun Dönem Ortalama Maliyet (LRAC) Ne Demek?

Uzun Dönem Ortalama Maliyet (LRAC) Ne Demek?

Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi, kısa
dönem ortalama maliyet eğrilerinin her birine teğet olan bir zarf eğrisi biçiminde ortaya
çıkar. Uzun dönem ortalama maliyetler, tesis çapıyla ilgili tüm ayarlamalar yapıldıktan
sonra, her üretim seviyesinin en düşük ortalama maliyetini gösteren eğridir. Faktör fiyatları
ve teknolojinin sabit olduğu kabulü altında, uzun dönem ortalama maliyetler tüm üretim
faktörlerinin değişmesi neticesinde her üretim düzeyi için minimum ortalama maliyetlerden
oluşmaktadır. Firmanın planlama eğrisi veya finansman eğrisidir. Firmalar gelecekle ilgili
kararlarında tesis çaplarından her birini dikkate alabilir. Tesislerden biri seçilince yeniden
kısa dönem analizine dönülmüş olur. Firmalar uzun dönemde planlar, kısa dönemde üretim
yapar. Firmalar uzun dönemde ölçek kararları alırken, kısa dönemde kapasite kullanım
kararları alırlar.


Leave a Comment

Loading...