Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Uzun Dönem Firma Maliyetleri Nedir?

Uzun Dönem Firma Maliyetleri Nedir?

Uzun dönem firmanın bütün üretim faktörleri miktarını gereği gibi değiştirmesine olanak tanıyacak bir dönemi ifade eder. Firma üretim planlaması yapmak için gerekli zamana sahiptir. Uzun dönem firmanın varolan tesislerinin sayısını, ölçeğini arttırıp azaltabileceği bir kısmını satabileceği dönemdir.

Bu dönemde firma için tüm maliyetler değişir niteliktedir, dolayısıyla sabit maliyet diye bir şey ortadan kalkar.

Uzun dönemde azalan verim yasası işlemez çünkü tüm girdileri birden arttırmak
mümkündür. Uzun dönemde girdilerin bileşim oranlarının değişmediği bir üretim fonksiyonu söz konusudur. Firma için, ancak ölçeğe göre getiri olgusu söz konusu olacaktır. Firma için çözülmesi gereken sorun, uzun dönemde gerçekleştirmeyi planladığı üretim miktarını kendisine sağlayacak üretim tesis ölçeğini oluşturmaktır. Bu dönemde, üretim tesisi ölçeğini arzuladığı gibi değiştirebilen firma, her yeni tesis ölçeğinde, kısa dönem üretim koşulları ile yüz yüze kalır. Dolayısıyla uzun dönem kısa dönemlerin yan yana gelmesiyle oluşur.


Leave a Comment

Loading...