Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Üretimde EtkinliK Nedir?

Üretimde EtkinliK Nedir?

Optimal kaynak dağılımının sağlanmasını ve toplumda varolan üretim
faktörlerinin çeşitli malların üretim alanları arasında optimum dağılımının gerçekleşmesini
ifade etmektedir. Pareto optimalite kriteri gereği üretimde etkinliğe, elde edilen ürünlerden
bir tanesinin dahi üretim miktarının azaltılmadan, diğerinin miktarının arttırılmasının
olanaksız olduğu durumda ulaşılacaktır. Başka bir ifadeyle, Üretim düzeyinin maksimuma
erişmesi neticesinde sağlanan optimum faktör dağılımının, faktörlerin üretim alanları
arasındaki dağılımını değiştirerek en az bir malın üretimini, diğer malların üretimini
azaltmaksızın, arttırmak imkanının bulunmaması durumunda gerçekleşecektir. Bunun
sağlanması halinde, üretim sürecine katılan tüm üretim faktörlerinin marjinal teknik ikame
oranları birbirine eşit olacaktır.


Leave a Comment

Loading...