Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Üretim fonksiyonu Nedir?

Üretim fonksiyonu Nedir?

Üretim teknolojisinin değişmediği durumda belirli zaman birimi başına
kullanılacak girdi miktarları ile elde edilecek en yüksek çıktı (ürün) miktarı arasındaki ilişkiyi
sistematik biçimde ortaya koyar. Üretim fonksiyonunda, veri bir faktör bileşimi ile en
yüksek üretimin elde edilebileceği en uygun teknolojinin seçildiği ve böylece teknolojik
etkinliğin gerçekleştiği kabul edilir.


Leave a Comment

Loading...