Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Türkler Ve İslamiyet

Hz. Ömer döneminde İran’ın fethedilince Müslüman Araplarla Türkler komşu olmuştur. Türklerle Araplar arasındaki ilk çarpışmalar Hz. Osman döneminde başlamıştır. Emeviler döneminde İslam ordularının Horasan ve Maveraünnehir bölgesi’ni fethetmesi bölgedeki Türklerle Araları karşı karşıya getirmiştir. Emevilerin ırkçı bir politika izlemeleri bu mücadelelerin yaşanmasında etkili olmuştur. İslamiye’in Türkler arasında yayılması Abbasi döneminde başlamıştır.


Leave a Comment

Loading...