Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Türk Tarih Kurumunun Kurulması

Osmanlı Devleti’nde Türk tarihi ve genel hataları ile tarih anlayışı, İslam tarihi ve Osmanlı tarihi ile sınırlı tutulmuştur. Bu durum, milli bir tarih anlayışının benimsenememesine neden olmuştur.

Geniş Türk tarihinin derinlemesine incelenmemiş olması, Avrupalı bazı devletlerin “Türkler sarı ırktır. Askerlik dışında bir şeyden anlamazlar, bir medeniyete sahip değillerdir.” gibi görüşler ortaya atabilecek kadar cesaretlenmelerine sebep olmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk de binlerce yıllık geçmişi olan Türk tarihinin sınırlandırılmasına karşı çıkarak, bu konuda araştırmalar yapılmasını istemiştir.

Bu araştırmalar sonucunda, daha sonra Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kurulmuştur.


Leave a Comment

Loading...