Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Türk İslam Devletleri

Türk İslam Devletleri: Karahanlı devleti, Gazneli devleti,  Büyük selçuklu devleti, Tolunoğulları,  İhşidiler,  Eyyubiler,  Memlukler, Harzemşahlar, Babürler.


Leave a Comment

Loading...