Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Türk atasözleri

Türk atasözlerin için en eski yazılı Türkçe kaynak Dîvân ü Lûgât-it Türk kabul edilir. Atasözleri bir toplumun derin manevi, tarihsel ve mitoloji bilgilerini birleştirirler. Türk atasözleri için de bu kural geçerlidir.

Örnek Atasözleri

Dîvân ü Lûgât-it Türk:

    * Emgek eginde kalmas (I. 110) (Sıkıntı ebedîyen sırtda kalmaz.)
    * Karı öküz balduka korkmas (III. 421)(Yaşlı öküz baltadan korkmaz.)
    * Kökge sagursa (suysa) yüzge tüşür (II. 81) (III. 132) (III. 439) (Kişi göğe tükürse, yüzüne düşer.)
    * İm bilse er ölmes (I. 38)(Parolayı bilen kişi hayâtını kurtarır, ölmez.)
    * Yaş ot köymes, yalapar ölmes (III. 47) (Yaş ot yanmaz, elçi ölmez, öldürülmez.)
    * Yazmas atım bolmas, yañılmas bilge bolmas (III. 59) (Şaşmaz ok olmaz, yanılmadık bilgin olmaz.)
    * Telim sözüğ uksa bolmas, yalım kaya yıksa bolmas (III. 20) (Çok söz anlaşılmaz, yalçın kaya yıkılmaz.)
    * Teñsizde tegirmen turgursa, yaragsızda yar bolmas (II. 355) (Uygun olmayan yerde değirmen yapan yararsız ark yapar.)
    * Biş erngek tüz ermes (beş parmak bir (düz) olmaz)
    * Tay atasa at tinur (tay yetişirse at dinlenir)
    * Öldeçi sıçgan muş ayakı kaşır (ölecek sıçan kedi ayağını kaşır)
    * Teve silkinse eşgekke yük çıkar (deve silkinse eşeğe yük çıkar)
    * Ermegüge bulut yük bolur (tembele bulut (bile) yük olur)
    * Bir tilkü terisin ikile soymas (bir tilki derisi iki kez soyulmaz)
    * Koç kılıç kınga sığmas (İki kılıç bir kına sığmaz)
    * Tegirmende tovmış sıçgan kökreginge korkmas (değirmende doğmuş sıçan, gökgürlemesinden kokrmaz)

Orhun yazıtları:

    * Uze tenri basmasar asra yir telinmeser Turk budun ilinin, torunun kim artati; (Üstte gök Tanrı basmasa, altta yer delinmese, Türk ulusu, ülkeni, töreni kim atar?)

Kutadgu Bilig

    * Memleketi alan kılıç ile almıştır. Memleketi tutan kalem ile tutar.


Leave a Comment

Loading...