Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

TÜKETİCİ DENGESİ NEDİR?

TÜKETİCİ DENGESİ NEDİR?

Tüketicinin mal ve hizmetleri kullanarak fayda sağladığını biliyoruz.
Tüketicinin amacı ise, belli şartlar altında ulaşabileceği en yüksek faydaya ulaşmaktır. Bu
amaca ulaştığında tüketici dengededir. Bu durumda tüketici dengesi; tüketicinin belli
şartlarda en yüksek tatmini elde ettiği durumdur. Tüketici Dengesi açısından iki önemli
kavram, Kayıtsızlık Eğrileri ve Bütçe Doğrusu kavramlarıdır.


Leave a Comment

Loading...