Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Tüketici Dengesi Analizi Nedir?

Tüketici Dengesi Analizi Nedir?

Tüketici fayda maksimizasyonu peşinde koşmaktadır. Tüketicinin sınırlı geliri ile kullandığı
mal ve hizmetlerden elde ettiği faydasını maksimize etmesi sonucunda ulaştığı denge
durumunu ifade eder. Tüketicinin fayda maksimizasyonu peşinde koşması “Homo
Economicus” varsayımına dayanmaktadır.


Leave a Comment

Loading...