Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Tröst Ne Demektir?

Tröst Ne Demektir?

Tröstde Kartelde olduğu gibi bir sektörde faaliyet gösteren oligopolcü firmaların
aralarında rekabeti azaltarak aralarında anlaşmaya varmaları sonucunda oluşmaktadır.
Firmalar aralarındaki rekabeti ortadan kaldırarak tek bir firma gibi hareket etmektedir.
Tröstün kartelden en önemli farkı firmaların bağımsız hareket etme kabiliyetlerini önemli
ölçüde kaybetmeleridir. Yönetimin tek bir merkezde toplanması sözkonusu olmaktadır.
Genellikle tröst, bir firmanın aynı piyasadaki diğer firmaların hisse senetlerinin yarısından
fazlasını ele geçirmesi ile gerçekleşir. Burada girişimlerin artık bağımsız hareket etmeleri
olanağı yok denecek kadar azalmıştır.
Uzun dönem piyasa dengesinin sağlanması durumunda oligopol piyasasına yönelik
eleştirilere gelecek olursak. Oligopoller kaynak ve gelir dağılımında bozucu etkilere yol açar
ve yüksek reklam harcamalarına başvurulması nedeniyle eleştirilir. Az sayıda firmanın
bulunması, üretimin fiyatı yükseltmek amacıyla kısılmasına yol açmaktadır. Bu da tam
rekabet piyasasına göre fiyatın yüksek, üretim miktarının ise daha düşük olmasına neden
olmaktadır. Firmaların karlarını yükseltmek için üretimi kısmaları, üretim faktörlerinin
toplumun tercihlerine uygun mal ve hizmet bileşimini sağlayacak şekilde dağıtılmasını
engellemektedir. Oligopolcü firmalar negatif eğimli talep eğrisiyle karşı karşıya olduğundan
fiyat marjinal maliyetten büyük olmakta ve bu nedenle oligopol piyasasında etkinlik
sağlanamamaktadır. Diğer yandan piyasaya girişin mümkün olmaması, uzun dönemde de
aşırı karın sürmesine olanak verir ve bu toplumdaki gelir dağılımını olumsuz yönde etkiler.
Oligopol piyasalarının yol açtığı diğer bir etkinsizlikte, firmaların kendi mallarını daha farklı
gösterebilmek için reklam harcamalarını artırmaları ve bu yolla kıt kaynakları israf
etmeleridir.


Leave a Comment

Loading...