Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Transfer Kazancı Nedir?

Transfer Kazancı Nedir?

Bir faktörün belirli bir istihdam yerinde kalmasına yetecek olan ödeme
miktarına transfer kazancı veya transfer fiyatı denir. Örneğin, bir endüstri bir emek türünü
istihdam edebilmek için belli bir ücreti mutlaka ödemek zorunda ise ve bunun altındaki
ücretlerde hiç kimse orada çalışmak istemiyorsa o ücret düzeyi emeğin o endüstriye
transfer fiyatıdır. Faktörün fiyatı faktörün transfer kazancından büyük olduğunda, ikisi
arasındaki fark ekonomik rantı oluşturur (Şekil C).
Bir faktörün arz esnekliği sıfır olduğunda o faktörün elde ettiği tüm gelir ekonomik rant
kapsamında ele alınır ve ekonomik rant bu durumda maksimum düzeyde olur (Şekil A).
Bir faktörün arz esnekliği sonsuz olduğunda ise o faktörün elde edeceği ekonomik rant sıfır
olur ve sadece transfer kazancı elde eder (Şekil B)


Leave a Comment

Loading...