Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Toplam Talep Ne Demek?

Toplam Talep Ne Demek?

Özel ve kamu kesimi tarafından yapılan tüm tüketim ve yatırım
harcamalarını kapsayan bir fonksiyondur. Tüketim harcamaları zorunlu ve ihtiyari olarak
ayrılabilir. Literatürde zorunlu tüketim otonom tüketim veya gelirden bağımsız tüketim
olarak da tanımlanmaktadır. Yatırım harcamaları ise otonom veya diğer bir deyişle gelirden
bağımsız niteliktedir. Diğer yandan tüketim harcamalarının ve tasarruf harcamalarının
toplamı milli gelire eşit olacaktır. Denge ulusal gelir düzeyinden daha düşük gelir
düzeylerinde, denge ulusal gelirinin sağında, ekonomide toplam talep fazlası oluşacaktır.
Bu durumda toplum ürettiğinden çok harcama yapıyor demektir. Başka bir ifadeyle, toplam
planlanan harcamalar toplam üretimi aşmakta ve ekonomide bir harcama fazlası
oluşmaktadır. Toplam talep fazlasının oluşması halinde, firmaların ellerindeki mal stokları
giderek eriyecek ve girişimciler üretimlerini arttıracaktır. Bu durumda istihdam da bir artış
toplam talebi de kısmen artıracak ve sonuçta ekonomi başlangıç denge ulusal gelir
düzeyinde dengeye ulaşacaktır.


Leave a Comment

Loading...