Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Toplam Maliyet NEDİR?

Toplam Maliyet NEDİR?

Toplam maliyetler firmanın belirli bir üretim seviyesine ulaşabilmesi için katlanması zorunlu olan maliyetleri ifade etmektedir. Toplam maliyet, toplam sabit maliyet ile toplam değişken maliyetlerin toplanması ile elde edilir. Toplam maliyet eğrisi dikey ekseni kesiyor ise, bu nokta toplam sabit maliyetleri verir. Belirli bir üreim miktarında toplam maliyet ile toplam değişken maliyet arasındaki dikey uzaklık, toplam sabit maliyetlere eşit olur.

JJJJJJJJJJJ2

 

Örneğin, yukarıdaki grafikte firmanın 1000 birim mal üretmesi durumunda, katlandığı
toplam maliyet 300 TL’dir. Bunun 100 TL’si toplam sabit maliyet olduğuna göre, toplam
değişken maliyet 200 TL olacaktır.


Leave a Comment

Loading...