Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Toplam Arz Nedir?

Toplam Arz Nedir?

Girişimcilerin ürettiklerinin satışından elde edecekleri hasılatın bu malları
üretirken katlandıkları maliyetleri karşılayacağı, maliyetlerle gelirin eşitlendiği 45o
’lik bir
doğru biçiminde gösterilir. Her noktada yaratılan gelir ile toplam harcamalar (efektif talep)
birbirine denktir. Toplam arz üzerindeki her noktada, üretilen mal ve hizmetlerin üretim
maliyeti, bu malların satışı sonucu elde edilmesi beklenen satış hasılatına eşittir. Dolayısıyla
Toplam Arz Eğrisi, bir ekonomide umulan çeşitli satış hasılatlarında ne kadar mal ve hizmet
üretilmek istendiğini gösterir. Denge ulusal gelir düzeyinden daha büyük gelir düzeylerinde,
toplam arzın toplam talebin üzerinde olması ile ekonomide toplam arz fazlası oluşur.
Bunun anlamı bu gelir düzeyinde, toplam harcamaların toplam üretimi satın almaya
yetmemesidir. Toplam Arz fazlasının oluşması durumunda, ekonomideki firmaların ellerinde
mal stoklarının birikmesi nedeniyle, üreticiler üretimlerini daraltır, işten çıkarmalar
nedeniyle istihdam daralır ve toplam talepte kısmen bir azalma yaşanır. Sonuçta ekonomi
yeniden başlangıçtaki denge ulusal gelir düzeyinde dengeye oturur.


Leave a Comment

Loading...