Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Ticaret Hukuku Nedir?

Ticaret Hukuku, mal ve hizmetlerin üretimi, değişimi ve tüketilmesine yönelik ticari faaliyetleri düzenleyen kurallardan oluşan hukuk dalıdır.

Ticari faaliyetlerde güvenin korunması ihtiyacı diğer özel hukuk dallarına oranla daha fazladır. Bu ticari faaliyetlerdeki hareket serbestisi ile çabukluk ihtiyacını tamamlayıcı ve destekleyici bir özelliktir. Ticaret hukukuna konu olan iş ve ilişkiler ile kurumlar ekonomik amaçlı ve niteliklidir.


Leave a Comment

Loading...