Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Tam Rekabet Piyasası Ne Demek?

Tam Rekabet Piyasası Ne Demek?

Özellikle tam rekabet bağlamında, piyasada çok sayıda
firmanın bulunduğu ve tek başına hiçbir alıcının ve tek başına hiçbir satıcının, piyasada
oluşan fiyatı etkileyemediği piyasa çeşididir.
Tam Rekabet Piyasası şu temel 5 özelliği taşır:
a). Piyasada sonsuza yakın sayıda alıcı ve satıcı vardır.
b.) Alıcı ve satıcılardan bir kısmının piyasadan çekilmesi, piyasa dengelerini
etkileyecek sonuç yaratmaz.
c.) Ne alıcıların, ne de satıcıların malın piyasa fiyatını tek başlarına değiştirebilme
gücü yoktur. Bu nedenle, Tam Rekabet Piyasası’nda fiyat rijittir, sabit bir
değerdir, bir veridir.
d). Mallar türdeştir (homojendir) ve bölünebilir olma (atomize) özelliği taşırlar.
e.) Piyasa şeffaftır; saydamdır. Tüketiciler piyasa ile ilgili her türlü bilgiye
ulaşabilmektedirler.


Leave a Comment

Loading...