Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

TALEP Nedir?

TALEP Nedir?

Bir tüketicinin, zaman birimi başına, değişik fiyat seviyelerinde bir maldan satın
almaya hazır olduğu miktarları gösteren bir eğri veya tablodur. Talep, herhangi bir ihtiyacını
gidermek amacıyla bir mal veya hizmet satın alabilecek güce sahip tüketici grubudur. Bu
nedenle, ekmeğin talep grubu ile otomobilin talep grubu birbirine eşit olamaz. Ekonomi
biliminin, esas olarak üzerinde durduğu talep kavramı ise potansiyel taleptir. Potansiyel
Talep, herhangi bir ihtiyacını karşılamak için bir mal veya hizmet satınalabilecek güce sahip
olan; ancak, o malı satın alıp almayacağı belli olmayan tüketici grubudur. Arz eğrisinde
olduğu gibi burada da talep ve talep edilen miktar kavramlarının birbirlerinden ayrılması
gerekir. Talep edilen miktar, talep eğrisinin bir noktasının gösterdiği miktar rakamıdır. Yani,
belli bir fiyattan satın alınmak istenen miktardır.


Leave a Comment

Loading...