Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Taban Fiyet Nedir?

Taban Fiyet Nedir?

Devletin, piyasada işlem görecek asgari fiyatı belirlemesi anlamına gelir. Taban fiyat, cari piyasa fiyatının üzerinde bir fiyatın kamu otoritesi tarafından piyasaya dikte edilmesi anlamına gelmektedir. Taban fiyat
uygulamasında, devlet üreticileri korumak amacıyla, piyasa fiyatının belirli bir seviyenin
altına düşmemesini üreticiye garanti etmekte ve bunu sağlamak için çoğu durumda bizzat
piyasaya alıcı olarak girmektedir. Devlet bu taban fiyatın geçerli olmasını sağlamak için,
oluşacak arz fazlasını (XD-XS) piyasadan satın almak zorunda kalmaktadır. Emek
piyasasında hükümetin taban fiyat uygulaması “Asgari Ücret” şeklinde adlandırılır. Bu
durumda emek piyasasında ortaya çıkan arz fazlası ise işsizlik olacaktır.


Leave a Comment

Loading...