Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Stagflasyon Ne Demek?

Stagflasyon Ne Demek?

İngilizce durgunluk (stagnation) ve enflasyon (inflation) kelimelerinin
birleştirilmesinden üretilmiş olan stagflasyon, ekonominin durgunluğun yaşandığı bir
ortamda yüksek bir enflasyon ve işsizliği de beraber yaşaması sürecidir. Yani, üç ekonomik
sorun bir arada yaşanmaktadır. Bu durum, Phillips Eğrisi yaklaşımının da artık 1970’li
yılların dünyasında geçerli olmadığını göstermiştir. Özellikle, Vietnam Savaşı ile birlikte ABD
ekonomisinde görülen sorunlar ve Petrol Krizi ile birlikte dünyanın önde gelen
ekonomilerinde 1970’li yıllarda gözlemlenmiş bir özel ekonomik dengesizlik sürecidir.


Leave a Comment

Loading...