Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Soğuk Savaş

Makale Sayfaları Soğuk Savaş Doğu Bloku Ordusu Batı İttifak Ordusu

Soğuk Savaş Yılları , Doğu Bloku ülkeleri ile Batı İttifakı (NATO) arasında 1947’den 1991’e kadar devam etmiş olan uluslararası siyasi ve askeri gerginliktir. Soğuk Savaş döneminde NATO, “Batı İttifakı” olarak da biliniyordu. Batı İttifakı NATO üyesi kapitalist ve antikomünist ülkelerden, Doğu Bloku ise Varşova Paktı’na üye olan komünist ve bu pakta üye olmayan diğer komünist ülkelerden oluşuyordu. Bu iki karşıt blokun yanı sıra hiçbir bloku da desteklemeyen Bağlantısızlar Hareketi isimli üçüncü bir blok daha vardı. Çin Halk Cumhuriyeti ve Yugoslavya hem Doğu Bloğu ülkeleri, hem de Bağlantısızlar Hareketi ülkeleriydi. Bu iki komünist ülkenin her iki blokta da olmasının nedeni Sovyetler Birliği ile olan görüş farklılıkları idi.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Doğu ve Batı bloklarının zaman zaman savaş çıkarma tehditleri; bütün dünyada gerginlik yaratmıştır. Bu dönemde, insanlarda nükleer kıyamet paranoyası doğmuş, dünya devletleri ise bu iki bloktan birinin yanında yer almaya çalışmışlardır. Gerginlik hiçbir zaman “taraflar arasında” sıcak savaşa dönüşmemiş olsa da taraflar her anlamda birbirlerini yıpratmaya çalışmışlardır. Genel kabule göre, Berlin Duvarı’nın yıkılışı komünizmin çöküşüne zemin hazırlamış, Sovyetler Birliği’nin dağılması ile de Soğuk Savaş bitmiştir. Soğuk Savaş sürecinde her iki tarafın kuvvetleri;

Makale Sayfaları

Soğuk Savaş

Doğu Bloku Ordusu

Batı İttifak Ordusu

Sayfa 2 / 3
Doğu Bloku Ordusu:
1800 Bombardıman Uçağı
38.000 Tank
Nükleer 12, geleneksel 495 tane Denizaltı
30 Kruvazör(189 refakat)
7.7 milyon insan gücü
700 MFBM, 75 ICBM nükleer füzeler<< Önceki - Sonraki >>

Makale Sayfaları

Soğuk Savaş

Doğu Bloku Ordusu

Batı İttifak Ordusu

Sayfa 3 / 3Batı İttifak Ordusu:
2260 Bombardıman Uçağı
16 000 Tank
Nükleer 32, geleneksel 260 Denizaltı
66 Kruvazör(1107 refakat)
76 Zırhlı ve Taşıyıcı
8 milyon insan gücü
250 MFBM, 450 ICBM nükleer füzelerBu şartlar altında olası bir nükleer savaş, dünya nüfusunu çok önemli derecede etkileyecek, yarattığı tahribattan dolayı çok fazla can ve mal kaybına sebep olacaktı. Batı İttifakı ve Doğu Bloku ülkeleri askeri ve siyasi etkilerinin yanı sıra sanat, spor, edebiyat ve bilim gibi tüm alanlarda da birbirleri ile yarışmışlardır.<< Önceki - Sonraki


Leave a Comment

Loading...