Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Serbest mallar Nedir?

Serbest mallar Nedir?

İnsanların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar bol olan, elde
edilmeleri için bazı fedakarlıklara katlanılması gerekmeyen, bir çaba harcanmaksızın elde
edilmesi mümkün olan veya karşılığında bir bedel ödenmesi gerekmeyen mallardır. Serbest
malların maliyeti sıfırdır. Serbest mallar ekonomi biliminin analiz kapsamına girmezler.
Serbest mallara örnek olarak hava, deniz suyu, güneş, çölde kum, bir kaynaktan akan su
verilebilir.


Leave a Comment

Loading...