Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Schumpeter-Galbraith Hipotezi Ne Demektir?

Schumpeter-Galbraith Hipotezi Ne Demektir?

Oligopol piyasasına yönelik alternatif bir yaklaşım getirmektedir. Schumpeter ve Galbraith oligopol piyasası uzun dönem dengesinde ekonomik etkinliğin sağlanmadığı eleştirilerine karşı çıkmaktadırlar. Bunlara göre oligopol piyasasıteknolojik gelişmeyi hızlandırmaktadır. Bunun nedeni daha büyük ölçekteki firmaların AR-GE harcamalarına daha fazla finansman kaynağı ayırabilmelerinde yatmaktadır. Bu firmaların ortaya çıkardığı buluşlar ve yeni ürünler sayesinde ekonomik büyüme hızlanmaktadır. Sonuç olarak oligopol piyasası iktisadi büyüme üzerinden toplumsal refahı arttırabilmektedir.


Leave a Comment

Loading...