Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Ritm Nedir?

Ritm Nedir?

Zaman içinde varolan müziğin yine zaman içinde belirtilmesi. Ritim müziğin üç ana öğesinden biridir. Öbür ikisi melodi ve armoni. Melodisiz ve armonisiz müzik olabilir ama ritimsiz bir müzik düşünülemez.


Leave a Comment

Loading...