Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Provizyon Nedir?

Provizyon Nedir?

Sigorta şirketlerinden, sigortalılık durumunun, sağlık giderlerinin ödenip ödenmeyeceğinin sorgulanması ve sigortalının katılım payının bildirilmesi için kurum ile yapılan iletişim sürecidir. Bu süreç tamamen sigorta şirketlerinin tanımlamaları ve uygulamaları doğrultusunda yapılır. Her anlaşmalı kurum için farklı bir süreç uygulanması söz konusu olabilir. Bu nedenle de hastalarımızın provizyon bekleme süreleri değişiklik gösterebilir.


Leave a Comment

Loading...