Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Politika Ne Demektir?

Politika Ne Demektir?

Kelime anlamı olarak belirli bir hedefe ulaşmak veya belirli bir sorunu çözmek
amacıyla bir takım araç ve yöntemlerin bir araya getirilmesi süreci olarak tanımlanabilir.
Dolayısı ile, bu tanımdan hareket edildiğinde, ekonomi politikası, ekonomide belli hedefleri
gerçekleştirmek (refah düzeyinin arttırılması, verimliliğin sağlanması) veya belirli sorunları
çözmek amacıyla (işsizlik, yoksulluk) belirli ekonomik araç ve yöntemlerin bir araya
getirilmesi sürecidir, şeklinde tanımlanabilir. Demokratik bir ülkede, partiler sorunlara
çözüm modelleri ve araçları ile halkın karşısına çıkıp oy isterler ve hükümete geldiklerinde
bu politikaları uygulamaya çalışırlar.
Bunun bir sonucu olarak, Hükümetler ekonomi politikaları açısından en yüksek siyasi
sorumluluğu taşırlar. Bununla birlikte, Hükümet adına ekonominin yönetimi, ekonomiden
sorumlu bakanlar ve onlara bağlı üst düzey bürokratlardan oluşur. Tüm dünya
uygulamalarına bakıldığında, Hazine Bakanlığı, ABD ve İngiltere’de mevcut bulunan AngloSakson geleneğe göre Hazine sekreterliği en kritik bakanlıktır. Türkiye’de Hazineden
Sorumlu Devlet Bakanlığı olarak yürütülmektedir. Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan
ekonomide kamu maliyesi işlemleri tek bir bakanlığa bağlanmış iken, 1980’li yılların
başından itibaren Türkiye’de Maliye Bakanlığı ile Hazine işlemleri iki ayrı bakanlığa
bölünmüştür. Bunun yanı sıra, kamuda çalışan personelin özlük hakları ve kamu sendikaları
ile pazarlık bir devlet bakanlığına, kamu adına finans kurumlarını ve sektörleri denetleyen
özerk kuruluşlar ve özelleştirme bir devlet bakanlığına, dış ticaret bir devlet bakanlığına
bağlanmıştır. Ayrıca, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve Bayındırlık Bakanlığı unutulmamalıdır. Yani,
Türkiye’de ekonominin yönetimi parçalı bir model ortaya koymaktadır ve siyasi partiler bu
parçalı modeli birleştirmeyi öngörmektedirler.


Leave a Comment

Loading...