Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

PİYASA EKONOMİSİ NEDİR?

PİYASA EKONOMİSİ NEDİR?

Üreticilerin ve tüketicilerin, arz ve talep koşullarına bağlı olarak
aldıkları ekonomik kararlara uygun kaynak dağılımının gerçekleştiği ve Kamu’nun payının
minimum olduğu bir yapıdır. Neoklasik ve Neoliberal Okulun hararetle savunduğu bir
ekonomik yapıdır.


Leave a Comment

Loading...