Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

PİYASA DENGESİ NEDİR?

PİYASA DENGESİ NEDİR?

Piyasa dengesi, bir malın talep edilen miktarı ile arz edilen miktarının
birbirine eşit olduğu durumu eder. Geometrik olarak denge, piyasa talep ve arz eğrilerinin
kesiştiği noktada oluşur. Diğer bir deyişle tüketicilerin almak istedikleri mal miktarının,
üreticilerin arz etmeye hazır olduğu miktara eşit olması piyasa dengesinin oluştuğunu
gösterir.


Leave a Comment

Loading...