Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

PİYASA DENGESİ NEDİR?

PİYASA DENGESİ NEDİR?

Piyasa dengesi, bir malın talep edilen miktarının arz edilen miktarına
eşit olması durumudur. Piyasanın dengede olması için satıcıların satmak istedikleri veya
satmayı planladıkları, miktarın fiilen sattıkları miktara ve alıcıların satın almak istedikleri
veya satın almayı planladıkları miktarın, fiilen satın aldıkları miktara eşit olması gerekir. E
Noktası’ndaki Piyasa Dengesi’ne karşılık gelen fiyata Piyasa Denge Fiyatı, miktara ise Piyasa
Denge Miktarı denir ki, Q0 noktasında arz (S) ve talep (D) miktarı birbirine eşit olacaktır.
Malın piyasa fiyatına (P) dayalı olarak piyasa dengisinin oluşabilmesi için, malın piyasa fiyatı
(P) dışında kalan, arz ve talep fonksiyonunda yer alan; yani arz ve talep miktarını etkileyen
bağımsız değişkenlerin sabit kabul edilmesi gerekir. Bu durum, Ceteris Paribus ilkesi ile
açıklanır.

JJJJJJJJJJJ

E = Piyasa dengesi
P
0 = Piyasa denge fiyatı
Q0 = Piyasa denge miktarı


Leave a Comment

Loading...