Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

PHİLLİPS EĞRİSİ NEDİR?

PHİLLİPS EĞRİSİ NEDİR?

A. William Phillips’in ortaya koyduğu bir yaklaşım olması nedeniyle,
onun soyadı ile anılan bu analiz, bir anlamda içinde enflasyonun şişkinliğini barındıran
nominal ücretler ile istihdam seviyesi arasındaki ters orantılı ilişkiyi tanımlamaktadır. Pek
çok ekonomist bu ilişkiyi, bir ölçüde enflasyon ile işsizlik arasındaki ters orantılı ilişkiyi
tanımlayan bir analiz olarak ele almayı tercih etmiştir. Yani, her ulusal ekonomi bir miktar
işsizliği azaltmak için bir miktar enflasyona, bir miktar enflasyonu azaltmak için bir miktar
işsizliğe katlanmak zorundadır.


Leave a Comment

Loading...