Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Perspektif Nedir?

Perspektif Nedir?

Bir düzlem ya da eğik bir yüzey üzerine resmedilen nesnelerin, gerçekteki duruş ve derinliklerinin belirtilmesidir. Aynı boyuttaki nesneler bir gözlemciden ufuk çizgisine doğru sıralandıkça gözlemciye, gittikçe boyutları küçülüyormuş gibi gözükürler. Ufka doğru uzanan aynı boydaki ağaçların resmini yaparken, resim kâğıdı üzerinde hepsinin boyu gerçekte olduğu gibi aynı gösterilirse resim göze hoş gözükmez. Halbuki ufka doğru belirli ve sanal bir noktaya doğru uzanan ağaçların boyları gittikçe küçültülerek çizildiğinde resim göze gerçekteki gibi gözükür. Mimarî ve resimde perspektif kurallarına uyarak çizmek için ilgili matematik ve geometri konularını bilmek gerekir. Çizgi ya da mimarî perspektifin dışında ressamların hava ya da renk perspektifi dedikleri, nesnelerin uzaklaştıkça silikleşmesi vardır. Renk perspektifini ilk defa başarıyla uygulayan ressam, Leonardo da Vinci olmuştur..


Leave a Comment

Loading...