Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

PARETO OPTİMALİTE KRİTER NEDİR?

PARETO OPTİMALİTE KRİTER NEDİR?

Buna göre, bir toplumda en az birinin refah düzeyini
azaltmaksızın, diğer kişilerin (ya da en az bir kişinin) refah düzeyini yükseltme olanağının
bulunmaması durumunda, o toplumda optimum refah düzeyine ulaşılmış demektir. Bir
ekonomide optimum refah düzeyine üretimde ve tüketimde etkinliğin eş anlı olarak
sağlanması sonucunda ulaşılabilir.


Leave a Comment

Loading...