Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Para politikası Nedir

Para politikası, bir ülke ekonomisindeki makro dengelerin, toplam para ve kredi hacmini (dolaylı olarak da para ve kredi talebini) değiştirecek önlemlerle sağlanması politikasıdır. Bu politika çerçevesinde uygulanan para politikası araçlarıyla, nihai hedeflere ulaşmak amaçlanır.

Para politikalarının uygulayıcısı, her ülkenin para otoritesi olarak ulusal Merkez Bankasıdır. Merkez bankalarının uygulayabileceği para araçları, açık piyasa işlemleri, reeskont işlemleri ve yasal karşılıklar politikası olmak üzere üç tanedir.

Para politikasının nihai hedefleri ise şunlardır.

İşgücü piyasasında dengenin, yani tam istihdamın sağlanması.Reel büyüme hızının artırılmasıMal ve hizmet piyasalarında dengenin, yani fiyat istikrarının sağlanmasıSermaye piyasalarında dengenin, yani Faiz oranlarının istikrarının sağlanmasıMali piyasalarda istikrarın sağlanmasıDöviz kurlarında istikrarın sağlanması

Merkez bankaları, para politikasının gereken sonucu sağlayabilmesi, etkin olabilmesi için bu nihai hedeflerden birini seçmek durumundadır. Çünkü ekonomide her zaman hedefler arasında çelişme vardır.

Ancak bu nihai hedeflerle para polikası araçları arasında doğrudan bir bağ, ilişki yoktur. Bu yüzden Merkez Bankaları bu nihai hedeflere ulaşmak için ara hedefler belirlemektedirler.


Leave a Comment

Loading...