Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Otoregresif koşullu değişen varyans

Ekonometri’de otoregresif koşullu değişen varyans modeli, cari dönemdeki hata teriminin varyansının önceki dönemdeki hata terimlerinin varyansının bir fonksiyonu olduğunu varsayar. Moedl, Robert F. Engle tarafından geliştirilmiştir.

, olduğunu varsayarsak ve koşulları altında şu şekilde modellenir:

Eğer hata teriminin ayrıca otoregresif hareketli ortalama yapısı sergilediği öne sürülüyorsa o zaman genelleştirilmiş otoregresif koşullu değişen varyans modeli (GARCH) kullanılır:


Leave a Comment

Loading...