Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Örümcek Ağı Teoremi (Cobweb Teoremi) Nedir?

                         Örümcek Ağı Teoremi (Cobweb Teoremi) Nedir?

Bazı piyasalarda, fiyatlarda görülen
dönemsel ve sürekli dalgalanmaları açıklamaya yönelik bir teorik yapıdır. Özellikle tarımsal
işletmelerin her yıl, topraklarının ne kadarını hangi ürünlerin üretimine tahsis edecekleri
kararının alınması sırasında, bir önceki yılın piyasa fiyatlarını dikkate almaları neticesinde,
tarımsal mal fiyatlarının gösterdiği yıllık dalgalanmalar açıklanmaktadır. Dönemler boyunca
meydana gelen fiyat dalgalanmalarının oluşturduğu şekiller örümcek ağına benzediği için bu
ismi almıştır. Dönemler arası fiyat hareketleri sürekli dalgalanma, dengeye yönelen
dalgalanma ve dengeden uzaklaşan dalgalanma şeklinde karşımıza çıkabilmektedir.
Sürekli dalgalanma, arz ve talep eğrilerinin eğimleri birbirine eşit ise, fiyat ve miktardaki
dalgalanma dönemden döneme aynı oranda değişerek, sürüp gidecek ve piyasa dengesi
bozulduğu takdirde bir daha dengeye ulaşmak mümkün olmayacaktır. Dengeye yönelen
dalgalanma da, bir tarımsal ürünün talep eğrisi, arz eğrisine oranla daha yatık ise (talep
eğrisinin eğimi daha az ise), cari piyasa fiyatı her hangi bir nedenden ötürü denge
fiyatından sapma gösterdiğinde, bu malın fiyatı yıllar süresince, giderek dengeye yaklaşan
bir şekilde dalgalanma sergileyecektir. Dengeden uzaklaşan dalgalanmada ise, bir malın
talep eğrisinin eğiminin arz eğrisinin eğiminden daha büyük olması (arz eğrisinin daha yatık
olması) durumunda, bu malın talep edilen miktarında meydana gelen bir artış, üretim
dönemlerine paralel olarak, piyasa fiyatının giderek dengeden uzaklaşan bir biçimde
dalgalanma sergilemesine yol açacaktır.


Leave a Comment

Loading...