Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Olimpiyat Nedir?

Olimpiyat Nedir?

Her dört yılda bir, bir başka ülkede düzenlenen, çeşitli spor dallarını; kişisel ve takım yarışmalarım kapsayan, yalnızca ama­tör sporcuların katılabildiği, spor dün­yasının en büyük gösterileridir.

Ülkeleri­nin milli olimpiyat komiteleri tarafın­dan amatörlükleri resmen onaylanan sporcular, toplu olarak “amatörlük ye­mini” ettikten sonra yarışmalara katıla­bilirler. Olimpiyat, dünyanın en eski spor gösterileri olmak özelliğini de ta­şır. Batılı tarihçiler, Zeus adına düzen­lenen Olimpia şenliklerini İÖ 776′da, Sparta Kralı Likurgos’un önerisi üzeri­ne, Elis Kralı İphitos tarafından Mora Yarımadası’nın batı kıyılarındaki Elis Kenti’nin kutsal bölgesi Olympos’ta başlatıldığım kabul etmelerine karşın, bu tarihten çok daha önceleri Anadolu’da Olimpia gösterilerinin yapıldığı gerçektir. İÖ 776′da Mora’da yapılma­ya başlanan Olimpia, 1168 yıl sürmüştür.


Leave a Comment

Loading...