Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Oligopol Nedir?

Oligopol Nedir?

Oligopol piyasasında az sayıda firma vardır. Oligopolcü piyasada firmaların
sattığı mallar birbirlerinin aynı olabilir veya bir ölçüde birbirlerinden farklı olabilirler.
Mallar birbirlerinin aynı ise bu piyasaya saf oligopol, birbirlerinden farklı ise
farklılaştırılmış oligopol adı verilir. Oligopol piyasalarında bir firmanın ürettiği malın
üretim miktarını, kalitesini, fiyatını belirleme ve satış miktarını artırma konularındaki
bütün kararları piyasadaki öteki firmalar etkiler.


Leave a Comment

Loading...