Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Ölçek Ekonomileri (İçsel Ekonomiler) Nedir?

Ölçek Ekonomileri (İçsel Ekonomiler) Nedir?

Firmanın Üretim ölçeğinde ortaya çıkan artış
nedeniyle firmanın maliyetlerinde sağladığı tasarrufları ya da üretim veriminde sağlanan
artış pozitif ölçek ekonomileri ve genelde sadece ölçek ekonomileri olarak adlandırılır. Pozitif
ölçek ekonomileri, üretim ölçeğindeki büyüme neticesinde firmanın sağladığı tasarruf ve
maliyet avantajlarını gösterir. Firma uzun vadede ölçek ekonomilerinden faydalanıyor ise,
uzun dönem ortalama maliyet eğrisi devamlı azalan bir seyir izler. Negatif ölçek ekonomileri
ise firmanın üretim tesisi ölçeği belirli bir düzeyin üzerine geçtiğinde, daha önce ölçek
ekonomisi olarak ifade edilen faktörlerin bir kısmının ters yönde işlemeye başlamasıdır. Bu
olumsuz faktörler uzun dönem ortalama maliyetlerin yükselmesine neden olmaktadır.


Leave a Comment

Loading...