Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Ölçeğe Göre Getiri Ne Demek?

Ölçeğe Göre Getiri Ne Demek?

Uzun dönemde firmaların tüm üretim faktörlerini arttırılması mümkün
olacaktır. Ölçeğe göre getiri kavramı, tüm üretim faktörlerinin (girdilerin) aynı oranda
arttırılması veya sabit bir katsayı ile çarpılması yoluyla üretim ölçeğinin değiştirilmesinin
sonucunda ürün (çıktı) miktarında ortaya çıkan değişikliği ifade etmektedir. Üretime katılan
faktörlerin her birinin belli bir oranda arttırılması durumunda; ürün miktarındaki artış oranı
faktörlerde yapılan artış oranına eşit ise “ölçeğe göre sabit getiri”, üründeki artış oranı
faktörlerde yapılan artış oranından büyük ise “ölçeğe göre artan getiri”, üründeki artış oranı
faktörlerde yapılan artış oranından düşük ise “ölçeğe göre azalan getiri“ söz konusu
olmaktadır. Uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin azaldığı kısımda ölçeğe göre artan,
yatay olduğu kısımda ölçeğe göre sabit ve arttığı kısımda ölçeğe göre azalan getiri
bulunmaktadır.


Leave a Comment

Loading...