Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Okun Yasası Ne Demek?

Okun Yasası Ne Demek?

Gayri safi yurtiçi hasıladaki büyüme oranı ile işsizlik oranı arasındaki ilişkiyi
ifade etmektedir. Büyüme oranı potansiyel ulusal hasılanın büyüme trendini aştığında
işsizlik oranının azalacağını ifade eder. Buna göre, fiili büyüme oranı potansiyel hasılanın
büyüme oranını aştığı her % 1 için, işsizlik oranı % 0,5 oranında azalma gösterecektir.
Mutsuzluk Endeksi = (Enflasyon oranı + İşsizlik oranı); Bir ekonomideki enflasyon oranı ile
işsizlik oranının toplanmasıyla oluşturulan bir makro ekonomik performans endeksidir.


Leave a Comment

Loading...