Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

ÖİV Nedir?

ÖİV Nedir?

ÖİV (Özel İletişim Vergisi)

Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde yaşanan 1999 depremi sonrasında, bölgenin bayındırlık hizmetlerine fon sağlamak için Türkiye’de tüm mobil iletişim hizmetlerine uygulanan bir vergi. Esasen verginin 2000 yılı sonuna kadar uygulamada kalması planlanmış, iki kez süresi uzatılmış ve 1 Ocak 2004’te 5035 Sayılı Kanun’un kabul edilmesiyle vergi sürekli kılınmıştır. Vergi GSM aboneleri tarafından ödenir ve GSM operatörleri tarafından toplanır..


Leave a Comment

Loading...