Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Normal Kâr Ne Demek?

Normal Kâr Ne Demek?

Bir firmanın ekonomik kârının sıfır olduğu denge durumunda, yinede bir
maliyet unsuru olarak kâr elde etmesi söz konusu olur. Normal kâr firmanın kâr
maksimizasyonunu sağladığı üretim hacminde ortalama hasılatın ortalama maliyete eşit
olmasıdır. Tam rekabetçi firma için bu, ortalama hasılatın, ortalama maliyet eğrisine
minimum noktasında teğet olmasıdır. Normal kâr durumunda firmanın malını sattığı fiyat
ortalama toplam maliyete eşit olur. Firmalar açısından normal kâr bir piyasada faaliyet
gösteren firmaların, o piyasayı terk ederek diğer piyasalara yönelmelerine yol açmayacak
kadar yeterli gördükleri, fakat yeni firmaları da o piyasaya girmeye yöneltmeyecek kadar
düşük olan bir kârdır. Başka bir açıdan normal kâr, bir malın üretim sürecine fiilen katkıda
bulunan tüm üretim faktörlerinin alternatif maliyetleri toplamına denk olacaktır.


Leave a Comment

Loading...