Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

Network Nedir

Birden fazla bilgisayarın çeşitli sebeplerden dolayı birbirlerine bağlandığı yapıya network (ağ) denir.

Bir çok bilgisayarın aynı yapı içerisinde bulup birbirleriyle haberleşebiliyor olması çok ciddi yararlar sağlar. Bilgi paylaşımı, yazılım ve donanım paylaşımı, merkezi yönetim ve destek kolaylığı gibi konular göz önüne alındığında birden fazla bilgisayarın bulunduğu ortamlarda artık bir network kurulması zorunlu hale gelmiştir diyebiliriz.

 


Leave a Comment

Loading...