Bilgi Paylaştıkça Çoğalır

N-firma Yoğunlaşma İndeksi (CRn) Ne Demek?

N-firma Yoğunlaşma İndeksi (CRn) Ne Demek?

Bir endüstride en çok paya sahip “n” tane firmanın endüstri toplam satışlarındaki yüzde payı olarak tanımlanır. Bu yöntemdeki amaç bir endüstride en büyük, ilk 2, ilk 4, ilk 8 firmanın piyasa payları toplamının hesaplanarak piyasayı ne ölçüde kontrol edebildiklerinin belirlenmesidir. n-Firma Yoğunlaşma İndeksi değeri, tam rekabette yaklaşık sıfır iken tekelde 100’dür. Çoğunlukla tercih edilen dört firma
bazında hesaplanan dört firmanın yoğunlaşma oranıdır (CR4) ve bu indeks ilgili endüstrinin
piyasa yapısını gösterir.


Leave a Comment

Loading...